Önskelista Logga in
Kundservice
Telefon Privat: +45 21 21 63 63 Företag: +45 50 10 15 20 (Vardagar 09:00-15:00)

Dataskyddspolicy

 Version 2.1

1. ALLMÄNT

1.1  Denna policy om behandling av personuppgifter ("Persondatapolicy") beskriver hur Interglas ApS ("Interglas", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar uppgifter gällande dig.

1.2  Persondatapolicyn gäller personuppgifter, som du ger oss, eller som vi samlar in via Interglas webbplats, www.interglas.se ("Webbplatsen").

1.3  Interglas är dataansvarig för dina personuppgifter. All kontakt med Interglas kan ske via kontaktuppgifterna som anges under punkt 7.
 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

2.1  När du besöker Webbplatsen, samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Webbplatsen, t ex om vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder på Webbplatsen, din IP-adress, även inkluderande din nätverksplats, och uppgifter gällande din dator.

2.1.1  Syftet är att optimera användarupplevelsen och Webbplatsens funktion, och att utöva riktad marknadsföring, vilket inkluderar retargeting via Facebook och Google. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig, för att vi ska kunna ta till vara våra intressen av att förbättra Webbplatsen och att visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2  Den rättsliga grunden för behandlingen är EU Personuppgiftslagen artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.2  När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Webbplatsen (t ex via ett kontaktformulär), samlar vi in de upplysningar, som du själv uppger, t ex namn, e-postadress, telefonnr., betalsätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskningar, och uppgifter om IP-adressen, varifrån beställningen har gjorts. Vi samlar bara in uppgifter som är relevanta för att kunna utföra den uppgift som eftersträvas.

2.2.1  Syftet är att vi ska kunna tillhandahålla de produkter, som du har beställt och i övrigt fullgöra vårt avtal med dig, inklusive att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Uppgifter gällande dina köp kan vi också behandla för att rätta oss efter lagkrav, vilket inbegriper bokföring och räkenskap. Vid köp samlas IP-adresser in i detta syfte och för att ta till vara våra intressen av att kunna förhindra bedrägeri.

2.2.2  Rättslig grund för behandlingen är EU Personuppgiftslagen artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.

2.3  När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och eventuellt mobilnummer.

2.3.1  Syftet är att ta tillvara våra intressen av att kunna leverera vårt nyhetsbrev till dig.

2.3.2  Den rättsliga grunden för behandlingen är EU Personuppgiftslagen artikel 6, stycke 1, punkt f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1  Uppgifter som ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ordernummer och specifika leveransönskemål skickas vidare till GLS / DB Schenker eller en fraktfirma som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns på lager kan de nämnda uppgifterna skickas vidare till producenten eller säljaren av den berörda varan, som i så fall kommer att ha ansvar för leveransen.

3.2  Personuppgifter som uppges på www.interglas.se såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ordernummeroch specifika leveransönskemål ges bara till:

3.2.1  Interglas interna avdelningar

3.2.2  Utvalda och betrodda tredje parter, som drar nytta av dina användaruppgifter för att erbjuda en tjänst, som gör det möjligt att leverera dina varor.

3.2.3  Affärspartners som ska hjälpa registrera och upprätthålla ditt användarkonto.

3.2.4  Brottsregistret enligt gällande lagstiftning, ifall det är tal om missbruk och bedrägeri. 

3.2.5  Affärspartners som

3.2.5.1  Samlar in besöksstatistik:

(a)  Google Analytics v/Google LLC. En kopia på Google LLC's certificering hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

(b)  Hotjar Ltd. En kopia på Hotjars GDPR åtagande hittas här: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

3.2.5.2  Erbjuder retargeting tjänster:

(a)  Facebook Inc. En kopia på Facebook Inc.'s certificering hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3.2.5.3  Kundservice:

(a)  Zendesk Inc. En kopia på Zendesk Inc.'s certificering hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

3.3  Personuppgifter som administreras i egna system lagras på servrarna i Danmark. Ifall personuppgifter lagras och behandlas av en tredjepart (data processor), handlar dessa på uppdrag av Interglas och rättar sig efter Interglas personuppgiftspolicy och gällande personuppgiftslag.
 

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1  För att vara tillmötesgående gällande behandlingen av dina personuppgifter ska vi, som dataansvarig, upplysa dig om dina rättigheter.

4.2  Rätten till insyn

4.2.1  Du är vid var tid berättigad att fråga oss om uppgifter om bland annat, vilka uppgifter vi har registrerat gällande dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifterna som eventuellt kan finnas, och information om varifrån uppgifterna kommer.

4.2.2  Du har rätt att få skickad till dig en kopia på personuppgifterna som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter, så ska du skicka en skriftlig begäran till  interglas@interglas.se. Du kan bli ombedd att dokumentera, att du är den du säger att du är, för att säkerställa att vi inte skickar personuppgifter till fel person.

4.3  Rätten till rättning

4.3.1  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Om du noterar, att det finns fel i de uppgifter, som vi har registrerat om dig, uppmanas du att rikta en skriftlig förfrågan till oss, så att uppgifterna blir rättade.  

4.4  Rätten till radering

4.4.1  I vissa lägen har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t ex om du drar tillbaka ditt samtycke, och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Så långt som fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, t ex för att rätta oss efter våra rättsliga förpliktelser, eller för att lagkrav ska fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte förpliktigade att radera dina personuppgifter.

4.5  Rätten till att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1  Du har i vissa lägen rätt att få till en begränsning av dina personuppgifter till att bara bestå av lagring, t ex om du menar, att uppgifterna, som vi behandlar gällande dig, inte är korrekta.  

4.6  Rätten till dataportabilitet

4.6.1  Du har i vissa lägen rätt att få personuppgifter, som du själv har uppgett för oss, levererade i ett strukturererat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.

4.7  Rätten att invända

4.7.1  Du har rätt att vid var tid invända mot vår behandling av dina personuppgifter, med hänvisning till direkt marknadsföring, vilket inbegriper den profilering som bedrivs för att kunna målinrikta vår direkta marknadsföring.

4.7.2  Du har dessutom vid var tid rätt att av skäl, som rör din personliga situation, att invända mot den behandling av dina personuppgifter, som vi bedriver på grundval av våra legitima intressen se punkt 2.1 och 2.3.

4.8  Rätten att dra tillbaka samtycket

4.8.1  Du har vid var tid rätt att dra tillbaka ditt samtycke, som du har gett oss till en viss behandling av dina personuppgifter, vilket inbegriper den profilering, som bedrivs av dig på vår Webbplats. Om du önskar dra tillbaka ditt samtycke, ber vi dig kontakta oss på interglas@interglas.se.

4.9  Rätten att klaga

4.9.1  Du har vid var tid rätt att skicka in ett klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K gällande vår behandling av dina personuppgifter. Klagomålet kan bland annat skickas in via email dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.
 

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1  Interglas bevarar bara persondata så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppges ovan. Du kan vid var tid även själv radera dina cookies i din webbläsare, eller alternativt använda dig av Chromes incognito-status, om du inte vill acceptera våra cookies. Dett  finns också ett antal verktyg för att välja bort cookies. Använd till exempel http://www.minacookies.se.

5.2  Uppgifter som samlas in genom din prenumeration på vårt nyhetsbrev tas bort, när ditt samtycke till nyhetsbrev dras tillbaka, om vi inte har annat underlag för behandling av uppgifterna.
 

6. SÄKERHET

6.1  Vi har genomfört relevanta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder så att inte personuppgifterna oavsiktligt eller olagligt raderas, förloras eller försämras och så att de inte ska hamn i händerna på icke bemyndigade personer eller missbrukas.  

6.2  Bara medarbetare, som har verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har tillgång dessa.
 

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1  Interglas ApS är dataansvarig för de personuppgifter, som samlas in via Webbplatsen.

7.2  Om du har frågor eller anmärkningar gällande denna Personuppgiftspolicy eller önskar använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4, så kan du kontakta:

Interglas ApS

Kornmarksvej 10

2605 Brøndby

Tlf. nr.: 295 - 60 08 09

E-mail: interglas@interglas.se
 

8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1  Om vi gör ändringar i Personuppgiftspolicyn, så kommer du att bli meddelad om detta på Webbplatsen.
 

9. VERSIONER

9.1  Detta är version 2.1 av Interglas Personuppgiftspolicy daterad den 2018-05-22.

Få 2 % rabatt på din nästa order!

Registrera dig till att få våra nyhetsbrev så missar du inte våra nyheter, erbjudanden och tipps m.m om bland annat våra isolerglas, glas och duschdörrar. Vi ser fram emot att hålla dig uppdaterad!

Registrera dig här
Genom att registrera av Interglas nyhetsbrev accepterar du att vi får behandla dina personupplysningar i överensstämmelse med Interglas persondatapolitik. Du kan alltid avsluta prenumerationen av nyhetsbreven.
20 års erfarenhet Professionell vägledning maila till interglas@interglas.se
Egen produktion Undvik dyra mellanled
Varukorgen
Redigera korgTill kassan
Inga föremål i korgen.
Summa varor: SEK
Redigera korgTill kassan
SEK
Leverans: